Nejbližší akce

[ilustrační foto]
Cyber Security 2018
25. 10. 2018: Kybernetická bezpečnost pod tlakem moderního ICT a legislativy: Tradiční konference zaměřená na nejrychleji se rozvíjející oblasti kybernetické bezpečnosti...

více událostí zde

IDG blog

China Oceanwide a IDG Capital oznámili dohodu o převzetí IDG
Tisková zpráva
25 let společně s vámi na českém trhu ICT
Čtvrtstoletí českého ICT: ojedinělý speciál zaměřený na úspěšné firmy, osoby a události uplynulých 25 let.
Nový web Computerworldu
Začátkem května proběhla rozsáhlá změna vzhledu webových stránek českého Computerworldu.
ChannelWorld redesignuje web
Náš zpravodajský web pro prodejní a distribuční kanály ICT a CE - ChannelWorld.cz/sk - mění svůj vzhled i strukturu.

více na idg.cz/blog
Reference

V době neustávajícího překotného vývoje trendů a možností IT je pro řízení všech větších organizací včetně veřejné správy dostupnost informací o IT jednou z klíčových otázek. Časopisy společnosti IDG jsou bezpochyby na českém mediálním trhu již mnoho let etalonem přehledného a dostupného informačního zdroje, který není určen jen odborníkům z oblasti IT.

PETR PAVLINEC
vedoucí odboru informatiky
Krajský úřad kraje Vysočina

S ohledem na nebývalou akceleraci v oblasti IT se žádný uživatel neobejde bez alespoň nárazového sledování pokroku na tomto poli,aby s ním udržel přiměřený krok. Právě tomu svou flexibilitou slouží odborná periodika. Produkce IDG má pak navíc tu přednost, že tak činí v širším oborovém záběru, který mj. pokrývá zájmovou orientaci od profesionálů po ryzí amatéry, řečeno sportovní terminologií, a to abonentů i čtenářů více méně nahodilých. Ať už se jedná o segmenty trhu, HW iSW anebo bezpečnosti provozu pojednávaných bází.

Doc. PhDr. FELIX ČERNOCH, CSc
vedoucí katedry PR a komunikace -
Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů o.p.s. Praha

IDG je pro mne synonymem kvalitního výběru klíčových informací z hlavních oblastí ICT. Díky účasti na vybraných konferencích IDG a ve spojení s informacemi publikovanými v Computerworldu mohu efektivně získávat nejnovější poznatky a uplatňovat je při rozhodování v každodenní praxi...

PETR LANDKAMMER
Ředitel odboru informatiky ČTÚ
Český telekomunikační úřad
[ilustrační foto]