Nejbližší akce

[ilustrační foto]
ICT ve zdravotnictví 2020
6.02.2020: 13. ročník konference se zaměří na přínosy i rizika digitalizace a další praktické dopady zavádění eHealth na fungování nemocnic a zdravotnických zařízení, pojišťoven a obecně organizací nakládajících se zdravotními záznamy...

více událostí zde

IDG blog

TZ: IDG spouští nový projekt AI World o umělé inteligenci
Tisková zpráva
China Oceanwide a IDG Capital oznámili dohodu o převzetí IDG
Tisková zpráva
25 let společně s vámi na českém trhu ICT
Čtvrtstoletí českého ICT: ojedinělý speciál zaměřený na úspěšné firmy, osoby a události uplynulých 25 let.
Nový web Computerworldu
Začátkem května proběhla rozsáhlá změna vzhledu webových stránek českého Computerworldu.

více na idg.cz/blog
Privacy policy

Zásady ochrany soukromí společnosti IDG Czech Republic, a.s.

Jsme rádi, že jste se rozhodli navštívit stránky IDG Czech Republic, a.s. (dále jen „IDG“)! Záleží nám na vašem soukromí a na informacích, které s námi sdílíte, a chceme, abyste mohli porozumět tomu, jak používáme a chráníme informace, které o vás shromažďujeme. Společnost IDG plně respektuje vaše právo na soukromí a ochranu osobních údajů a přijímá osvědčené postupy v souladu s platnými zákony a předpisy EU o ochraně soukromí, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

 

Použití těchto webových stránek

Tyto zásady ochrany soukromí popisují informace, které od vás shromažďujeme, a jak mohou být ukládány a zpracovávány ve Spojených státech amerických a v IDG Communications Publishing Network, jak je popsáno níže.

Tyto webové stránky a přidružené akce a publikace IDG poskytují produkty, obsah a služby pro profesionální a spotřebitelské publikum a nejsou určeny pro osoby mladší 15 let. Vědomě neshromažďujeme ani neukládáme osobní údaje poskytované osobami mladšími 15 let.

 

Tento dokument popisuje

Jaké informace shromažďujeme a jak je shromažďujeme

Jak chráníme vaše osobní údaje

Co děláme s osobními údaji, které shromažďujeme

Právní základ, který máme pro zpracování vašich osobních údajů

Kdy a jak sdílíme vaše osobní údaje s někým dalším

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše práva a volby

Jak můžeme pomoci a možnosti komunikace

 

Jaké informace shromažďujeme

IDG o vás shromažďuje údaje, které jsou omezeny na druh informací, které lze nalézt na typické vizitce: jméno, příjmení, název pracovní pozice, jméno zaměstnavatele či společnosti, pracovní adresu, pracovní e-mail a pracovní telefonní číslo. V některých případech vás můžeme požádat o poskytnutí dalších profesních informací, jako je velikost společnosti, pro kterou pracujete, a obor.

Za účelem zlepšení a/nebo aktualizace informací, které jste nám poskytli, je můžeme kombinovat s profesními informacemi a osobními údaji, které shromažďujeme ze zdrojů třetích stran. Osobní údaje, na které odkazujeme v tomto dokumentu, jsou osobní a profesní informace, které poskytujete, a další informace, které získáváme ze zdrojů třetích stran – všechny takové informace obvykle spojujeme do jednoho záznamu uživatele.

Tento web také shromažďuje a ukládá určité informace automaticky pomocí souborů cookie a podobných technologií, včetně adres IP, oblasti nebo obecné polohy počítače nebo zařízení, které přistupují k internetu, typu prohlížeče, operačního systému, historie zobrazení stránek a dalších informací o používání. Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách pro soubory cookie (Cookie Policy).

Protože může soubor cookie jednoznačně identifikovat počítač, mobilní zařízení, tablet (dále jen „zařízení“) nebo osobu, která takové zařízení používá, stanovuje nařízení GDPR, že se v případě občanů EU jedná o osobní údaje.Z uvedeného důvodu se tyto zásady ochrany soukromí vztahují na takové osobní údaje shromažďované společností IDG.

 

Jak je shromažďujeme

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, pokud se zaregistrujete k odběru produktů, obsahu nebo služeb nabízených společností IDG nebo třetími stranami, které působí jako její sponzoři. Může se jednat například o publikace, předplatné, soutěže, informační bulletiny, členství, prémiový obsah, webcasty, video, white papery, on-line semináře, konference a akce.

 

Co se stane, pokud neposkytnete osobní údaje?

Abychom vám mohli poskytnout požadované produkty, obsah a služby, potřebujeme vaše osobní údaje. Pokud tedy neposkytnete takové osobní údaje, nemůžeme vám produkty, obsah ani služby dodat.

 

IDG Communications Publishing Network

Tento web je jedním z mnoha, které společnost IDG a její skupina přidružených společností provozují, a které souhrnně označujeme názvem IDG Communications Publishing Network. Pokud to zákon dovoluje, můžeme sdílet osobní údaje, které o vás shromažďujeme, s jinou společností IDG Communications Publishing Network, abychom vám mohli poskytnout informace o produktech, obsah a služby, které by vás mohly zajímat, a také pro účely interních analýz a rozvoje firmy. Kliknutím zde získáte seznam on-line a tištěných titulů IDG Communications Publishing Network.

 

Jak chráníme vaše osobní údaje

Bezpečnost vašich osobních údajů

Společnost IDG zajišťuje ochranu, která zahrnuje technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným použitím, přístupem, neúmyslným zveřejněním, změnami a zničením a požadujeme, aby třetí strany, s nimiž jsme uzavřeli smlouvu, jelikož podporují provoz společnosti IDG, používaly také odpovídající bezpečnostní opatření (viz níže část „Kdy a jak sdílíme vaše osobní údaje s někým dalším“).

Zabezpečení neustále aktualizujeme a testujeme a omezujeme přístup k vašim osobním údajům tak, aby k nim měly přístup jen osoby, které je potřebují znát, abychom vám mohli poskytovat produkty, obsah a služby společnosti IDG.

 

Ukládání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme ukládat pomocí vlastních zabezpečených místních serverů IDG nebo jiných interně hostovaných technologií. Vaše osobní údaje mohou být také ukládány třetími stranami, prostřednictvím cloudových služeb nebo jiných technologií, se kterými společnost IDG uzavřela smlouvu, aby podporovaly provoz společnosti IDG (viz níže část „Kdy a jak sdílíme vaše osobní údaje s někým dalším“).

Tyto třetí strany nepoužívají vaše osobní údaje ani k nim nemají přístup za jiným účelem než pro ukládání do cloudu a načítání z něho a společnost IDG vyžaduje, aby tyto strany používaly přinejmenším stejnou úroveň zabezpečení, jakou používáme k ochraně vašich osobních údajů (viz výše část „Bezpečnost vašich osobních údajů“).

 

Co děláme s osobními údaji, které shromažďujeme

Shromažďované osobní údaje používáme ke komunikaci s vámi, k dodávání toho, co požadujete, ke zlepšování naší služby a k předkládání dalších informací a nabídek, které by vás mohly zajímat.

 

Ke komunikaci s vámi

Vaše osobní údaje můžeme používat k zasílání důležitých upozornění, jako jsou informace o vaší registraci, transakcích a změnách podmínek, zásad a/nebo dalších interních záležitostech IDG.

 

K dodávání toho, co požadujete

Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom vám mohli poskytnout produkty, obsah a služby, které požadujete. Pokud se zúčastníte nějaké soutěže a podobných propagačních akcí společnosti IDG, můžeme použít vaše osobní údaje k vykonávání takové propagační činnosti.

 

Ke zlepšování naší služby

Vaše osobní údaje můžeme použít pro audit, analýzu dat a výzkum, abychom zlepšili produkty, obsah a služby IDG.

 

K předkládání nabídek, které by vás mohly zajímat

Můžeme vás kontaktovat, abychom vám nabídli další produkty, obsah nebo služby IDG a třetích stran, které by vás mohly zajímat.

 

Právní základ, který máme pro zpracování vašich osobních údajů

Společnost IDG používá osobní údaje, které poskytujete, aby vám dodávala vysoce kvalitní produkty, obsah a služby, jak požadujete, k zasílání důležitých upozornění a pro interní účely, jako je audit, analýza dat a výzkum, abychom vám mohli poskytovat informace, které potřebujete k co nejvíce informovanému rozhodování o nákupu technologií.

Vaše osobní údaje můžeme také používat k tomu, abychom vám nabídli produkty, obsah nebo služby, které by vás mohly zajímat, na základě vašich zájmů nebo preferencí, které jste s námi sdíleli, a můžeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, které jsou sponzory obsahu, akcí a dalších služeb nebo nabídek.

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas. Za určitých okolností můžeme zpracovávat vaše osobní údaje také jinak, pokud na tom má společnost IDG oprávněný zájem a neporušuje tím žádná vaše práva a svobody.

Pokud společnost IDG zpracovává vaše osobní údaje pro své oprávněné zájmy, zváží a vyváží veškerý potenciální dopad na vás a vaše práva plynoucí z ochrany osobních údajů a všech dalších příslušných zákonů. Naše oprávněné firemní zájmy nemají přednost před vašimi zájmy. Společnost IDG nepoužije vaše osobní údaje za okolností, kdy mají vaše práva a svobody přednost před našimi oprávněnými zájmy, pokud k tomu nemáme váš souhlas, nebo pokud to nevyžaduje nebo nepovoluje zákon.

 

Kdy a jak sdílíme vaše osobní údaje s někým dalším

Společnost IDG může sdílet vaše osobní údaje za účelem poskytování obsahu a služeb našich webových stránek, přidružených společností a služeb třetích stran, které by vás mohly zajímat, včetně obsahu a akcí sponzorů, pro firemní provoz a k dodržování postupů odpovídajících požadavkům platných zákonů.

 

Pro obsah a služby, které požadujete a které by vás mohly zajímat

Jak uvádíme výše, vaše osobní údaje mohou být sdíleny v rámci IDG Communications Network, abychom vám poskytovali informace o produktech, obsahu a službách, které by vás mohly zajímat, a pro účely interních analýz a rozvoje firmy (viz výše „IDG Communications Network“). Vaše osobní údaje můžeme také sdílet se třetími stranami za účelem dodávání obsahu nebo jiných služeb, které požadujete a jsou dodávané nebo zajišťované třetí stranou jako sponzorem (viz níže „Obsah a akce sponzorované třetími stranami“).

 

Pro firemní provoz

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet se třetími stranami, se kterými jsme uzavřeli smlouvu, jelikož podporují provoz společnosti IDG, včetně dodávek, doručování, plnění, zpracování plateb, nasazení e-mailů, správy seznamů omezení a zpracování údajů.

 

Obsah a akce sponzorované třetími stranami

Společnost IDG spolupracuje se sponzory jako třetími stranami, aby tak zajistila svým uživatelům rozsáhlou knihovnu obsahu, jako jsou white papery, odborné akce (s možností fyzické účasti nebo on-line) a také další služby a nabídky. Za účelem přístupu k takovým nabídkám vás můžeme požádat, abyste nám při registraci poskytli osobní údaje.

Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom vám mohli zasílat nabídky, které požadujete. Kromě toho mohou být vaše osobní údaje sdíleny se sponzory takové nabídky, aby s vámi mohli komunikovat o nabídce a dalších produktech, obsahu a službách, které by vás mohly zajímat. Vezměte prosím na vědomí, že jakmile budou vaše osobní údaje sdíleny se sponzorem, budou se na vaše osobní údaje vztahovat zásady ochrany soukromí daného sponzora, včetně informací o tom, jak v budoucnu odvolat svůj souhlas.

 

Podle požadavků zákona

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny, pokud je to povoleno zákonem nebo je to nutné k dodržení postupu odpovídajícího požadavkům platného zákona.

 

V případě nového vlastnictví

Pokud se část nebo celé vlastnictví společnosti IDG nebo některého z jejích produktů či služeb prodá nebo převede, dojde také k převodu vašich osobních údajů k novému vlastníkovi.

 

Mezinárodní přesuny a předávání osobních údajů

Pokud společnost IDG sdílí vaše osobní údaje v IDG Communications Publishing Network nebo s libovolnou jinou třetí stranou, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany soukromí, a vaše osobní údaje budou přesunuty nebo předány do státu, který není členským státem Evropské unie nebo EHP, nebo není považovaný Evropskou komisí za adekvátní, bude společnost IDG (jako správce/vývozce údajů) provádět takový přesun či předání (zpracovateli/dovozci údajů) pouze v případě, že existují vyhovující ochranná opatření, jako jsou závazná podniková pravidla, standardní smluvní ujednání, schválené kodexy chování nebo schválený certifikační mechanismus. Další informace získáte od Pověřence pro ochranu osobních údajů (viz níže uvedené kontaktní údaje) společnosti IDG.

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání vašeho obchodního vztahu s námi a vaše údaje uchováváme jen tak dlouho, jak je nutné pro každý účel, ke kterému je používáme, pokud jsme nezískali váš souhlas s použitím pro jiný nebo podobný účel.

 

Vaše práva a volby

Pokud nám oznámíte, že chcete, abychom vaše osobní údaje smazali (pokud jste občanem EU), nebo že si již nepřejete, abychom s vámi komunikovali s marketingovými účely, nebo jinak omezíte zpracování vašich osobních údajů společností IDG, můžeme si ponechat některé základní informace, abychom v budoucnu dokázali zajistit, že vám nebudeme zasílat nežádoucí materiály a uchovali si záznam vaší žádosti a naší odpovědi.

 

Potvrzení vašich osobních údajů

Chcete-li potvrdit, že společnost IDG zpracovává vaše osobní údaje nebo získat přístup k osobním údajům, které o vás společnost IDG uchovává, nebo je zaktualizovat či opravit, nebo chcete-li získat jejich kopii pro použití pro vaše vlastní účely, zašlete prosím e-mail na adresu: privacy@idg.cz.

 

Vymazání vašich osobních údajů

Chcete-li, aby byly vaše osobní údaje smazány, pošlete prosím e-mail na adresu:  privacy@idg.cz.

 

Odvolání souhlasu s marketingovou komunikací

Chcete-li, aby vás již společnost IDG nekontaktovala za účelem marketingu, pošlete prosím e-mail na adresu: privacy@idg.cz.

 

Omezení zpracování vašich osobních údajů

Chcete-li jinak omezit zpracování vašich osobních údajů společností IDG, pošlete prosím e-mail na adresu: privacy@idg.cz.

 

Jak můžeme pomoci a možnosti komunikace

Dotazy, obavy a stížnosti:

Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti vůči společnosti IDG týkající se nakládání s osobními údaji, nebo týkající se těchto Zásad ochrany soukromí, doporučujeme vám, abyste se obrátili na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud se domníváte, že jste utrpěli újmu v důsledku porušení vašich práv společností IDG podle těchto Zásad ochrany soukromí a společnost IDG s vaší stížností nenaložila adekvátně dostatečným způsobem, můžete jako každý občan EU podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu.

 

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mr. John McGill
c/o IDG Direct
Millennium House
Great Strand Street
Dublin 1
Ireland

GDPR@idgcommunications.com 

 

IDGC také určila zástupce v EU:

IDG Communications Media AG
Lyonel-Feininger-Strasse 26
Munich 80807
Germany

GDPRrepresentative@idgcommunications.com

 

Vaše názory a zpětná vazba

Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá. Rádi si vyslechneme vaše nápady, názory a komentáře týkající se služeb IDG. Pošlete nám prosím e-mail na adresu: gdpr@idg.cz.  

 

Stáhnout Zásady ochrany soukromí

 

Naposledy zaktualizováno: 13. 9. 2019 verze PP-130919001