Nejbližší akce

[ilustrační foto]
UMĚLÁ INTELIGENCE 2020
květen 2020: Druhý ročník odborné konference, která se zaměřuje na praktické využití strojového učení a AI. Konference se věnuje např. AI ve výrobě a dodavatelském řetězci, AI v HR systémech, AI v obchodu, využití RPA pro chytřejší automatizaci podnikovýc

více událostí zde

Blog

TZ: IDG spouští nový projekt AI World o umělé inteligenci
Tisková zpráva
China Oceanwide a IDG Capital oznámili dohodu o převzetí IDG
Tisková zpráva
25 let společně s vámi na českém trhu ICT
Čtvrtstoletí českého ICT: ojedinělý speciál zaměřený na úspěšné firmy, osoby a události uplynulých 25 let.
Nový web Computerworldu
Začátkem května proběhla rozsáhlá změna vzhledu webových stránek českého Computerworldu.

více na idg.cz/blog
Obchodní podmínky

1. Předplatné časopisů vydavatele Internet Info DG, a.s.

Pod pojmem předplatné se rozumí distribuce časopisů na adresu zákazníka. Předem zaplacený počet vydání a počet kusů (výtisků) od každého vydání je doručován prostřednictvím doručovací služby. Cena předplatného pro jednotlivé tituly je stanovena předpisem předplatného pro každý titul samostatně a je do ní zahrnuto období, na které je předpis stanoven, počet vydání a cenu za 1 výtisk za uvedené období.

2. Smluvní vztah.

Smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem vzniká zaplacením ceny předplatného a doručením této částky na účet nebo do pokladny vydavatele. Zaplacením ceny dává zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami.

3. Ochrana osobních údajů.

Plné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů najdete zde

4. Objednávka.

Objednávku předplatného může zákazník učinit prostřednictvím kuponů a formulářů vydaných vydavatelem a platných v době použití, nebo předáním údajů potřebných pro vznik smluvního vztahu e-mailem, faxem, SMS, telefonicky nebo osobně. Pro bezchybné doručení předplacených výtisků je nutné vydavateli včas nahlásit změnu v adrese doručení. O ukončení předplatitelského období je zákazník včas informován a je mu nabídnuto pokračování na další období. Adresa plátce a adresa doručení nemusí být totožná. Předplacené výtisky od jednoho plátce lze zasílat i na více adres.

5. Úhrada předplatného.

Úhradu předplatného je možné provádět převodem, poštovní poukázkou nebo v hotovosti. Pro úhradu převodem jsou zaslány objednávajícímu potřebné informace pro realizaci převodního příkazu - částka, variabilní symbol, bankovní spojení.. Při objednání předplatného přes elektronický formulář na webu, jsou tyto údaje uvedeny v e-mailu, potvrzujícím převzetí objednávky. Pokud objednávající zatrhne v elektronickém formuláři žádost o vystavení zálohové faktury, bude mu zálohová faktura a předtištěná poštovní poukázka s údaji potřebnými k zaplacení převodem nebo poukázkou, zaslána poštou. Zálohová faktura a předtištěná složenka jsou odesílány na základě objednávky prostřednictvím SMS a v případech písemné, faxové, telefonické nebo e-mailové objednávky pokud si objednávající výslovně nevyžádá sdělení potřebných údajů obratem na kontakt uvedený v objednávce. Uhradit předplatné v hotovosti je možné na recepci vydavatelství. Každý zákazník má právo na vystavení daňového dokladu.

6. Zrušení předplatného.

Předplatné může být zrušeno výpovědí zákazníka (písemně, faxem, e-mailem) nebo jeho zákonného zástupce. Při předčasném ukončení předplatného ze strany zákazníka je zákazníkovi vrácena alikvotní část nevyčerpaného předplatného po odečtení:

7. Reklamace.

Předmětem reklamace je nedodání výtisku, dodání neúplného výtisku, nekvalitně polygraficky zpracovaného výtisku, nevložení nebo poškození přílohy CD, DVD (netýká se reklamních příloh). Reklamaci je nutno uplatnit na adrese zákaznického servisu vydavatele. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do druhého dne po vydání následujícího čísla. Reklamace se vyřizuje odesláním náhradního výtisku na náklady vydavatele.

8. Bonusy k předplatnému.

Za účelem propagace titulu a zvýšení zájmu o předplatné může vydavatel trvale nebo dočasně vyhlásit slevy a nabízet prémie ve formě dárků k předplatnému. Pravidla pro poskytování slev a dárků jsou uvedena na stránkách titulů a na webových stránkách vydavatele.

9. Výstavy a veletrhy.

Vydavatel má právo na výstavách a veletrzích stanovit tzv. akční nabídku ceny předplatného, která se liší od standardně uvedené ceny v ceníku zveřejněném na webových stránkách a v titulech vydavatele.

10. Servis.

Zákaznický servis IDG je předplatitelům v pracovní dny k dispozici on-line v době od 8.00 do 14.00 hodin.

11. Doručování.

Doručování se řídí platnými předpisy České pošty, s. p., pro zásilky tisku v systému D+1, tj. doručení druhý den po podání. Dodávka doporučeně je zpoplatněna podle ceníku České pošty, s. p.