Nejbližší akce

[ilustrační foto]
Cyber Security 2018
25. 10. 2018: Kybernetická bezpečnost pod tlakem moderního ICT a legislativy: Tradiční konference zaměřená na nejrychleji se rozvíjející oblasti kybernetické bezpečnosti...

více událostí zde

IDG blog

China Oceanwide a IDG Capital oznámili dohodu o převzetí IDG
Tisková zpráva
25 let společně s vámi na českém trhu ICT
Čtvrtstoletí českého ICT: ojedinělý speciál zaměřený na úspěšné firmy, osoby a události uplynulých 25 let.
Nový web Computerworldu
Začátkem května proběhla rozsáhlá změna vzhledu webových stránek českého Computerworldu.
ChannelWorld redesignuje web
Náš zpravodajský web pro prodejní a distribuční kanály ICT a CE - ChannelWorld.cz/sk - mění svůj vzhled i strukturu.

více na idg.cz/blog
CFO World: Profil

CFO World je projekt orientovaný na finanční ředitele. Jeho primárním cílem je informovat o novinkách v oblasti práce finančních ředitelů, tj. ukázat, že svět financí není jen prostředím nudných čísel a účetnictví, že jde především o lidi, kteří mají velký smysl pro zodpovědnost a často řeší úkoly i mimo oblast finančního řízení, monitoringu a kontroly finančních procesů, plateb, cash-flow, finančního plánu a rozpočtu a vytváření strategických plánů. CFO World společně s finančními řediteli hledá odpovědi na otázky jak řídit kapitál, monitorovat peněžní toky, jak zvýšit výkonnost firmy, kontrolovat a řídit rizika s ohledem na efektivitu a hodnotu firmy. CFO World informuje o hledání cest k dokonalosti finančního řízení, o výměně zkušeností a znalostí, o nástrojích ke zvýšení profesní odbornosti a vzdělávání, zamýšlí se nad tím, jak posílit prestiž finančního řízení podporou kariérového růstu.

CFO World přináší rovněž informace a diskuse o legislativě, zprostředkovává nezávislý pohled na nové zákony a předpisy. Věnuje se obecným a speciálním informacím o celkovém vývoji hospodářství v ČR, Evropě a ve světě, reflektuje změny v podnikatelském prostředí, přináší ekonomické analýzy, pořádá diskuse a ankety, v nichž oslovuje přední odborníky. Dále přináší zkušenosti na téma jak snížit provozní náklady, náklady na mzdy, v čem a jak mohou pomoci dotace z EU, zda pomáhá pohyblivá pracovní doba, „kurzarbeit“ atd.

Cílová skupina: CFO, CEO, generální ředitelé, ekonomičtí ředitelé, manažeři s vysokými rozhodovacími pravomocemi, top management, jednatelé, členové dozorčích rad, prokuristé, advokátní kanceláře, auditorské a jiné poradenské společnosti.

 

Čtenost 22 000 čtenářů 

 

Distribuce:

 

FIPP
Člen asociace FIPP
[ilustrační foto]